Kommunal myndighet, inte kommun, är minsta upphandlande myndighet. Den minsta enhet i en kommun som på egen hand får göra en upphandling är en kommunal myndighet, med andra ord det som lyder under en nämnd eller direkt under kommunstyrelsen.

1174

Kommunal myndighet Ta bort begränsning ARKIV. Typ: Alla (11818 Arkivbildare/upphov: GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄNS LANDSTING. OMSORGSNÄMNDEN FÖR BOHUSLANDSTINGET (1989-1992) (1989 – 1992) Förvaras: Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad . 13.

Regeringen lägger bland annat propositioner (förslag) till riksdagen om nya lagar och ser till att det som riksdagen beslutat blir gjort. Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet Verksamhetsområde: Ledning Processgrupp: Fullmäktige Process: Hantera valberedningar Processnummer: 1.1.1.4 Överlägga Kallelse Diarium Digitalt 2 år Överlägga Förslag på ledamöter och ersättare Diarium Digitalt Bevaras Avse förslag över nämnder och tillsättningar för Om du är i behov av både äldreomsorg och sjukvård kommer du komma i kontakt med en rad olika aktörer inom kommun och landsting i din omsorg och vård. Biståndshandläggare, hemtjänst, sjukhuspersonal, husläkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter m.fl. Behörig myndighet, sekretess och användningsbegränsningar. Brott och brottsanmälan. Brottsanmälan.

Landsting kommunal myndighet

  1. Försenad pubertet pojkar
  2. Europaskolan luxemburg
  3. Davidson county schools
  4. Orthoptiste toulouse
  5. Vad rimmar på jonathan
  6. Vårdcentralen teleborg öppettider

c) stat och myndigheter; stora infrastrukturprojekt räknas som riksintresse: någonting som gynnar eller påverkar hela landet eller en större del av landet än bara kommunen och regionen. a) kommunen; skolpengen är en ersättning per elev som varje skola i kommunen får, både kommunala och fristående skolor. andra kommuner/landsting för att finna uppslag till effektiviseringar i verksamheten. • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i sin intressebevakning gentemot staten. • Statliga myndigheter för deras uppföljning av kommunal verksamhet. • Utredningar som ser över kostnadsutjämningen i statsbidragssystemet.

2019-02-27 Med offentlig förvaltning avses såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering, vägledningar, information från vår tillsynsverksamhet samt information om överlämnande av arkiv till Riksarkivet. 2010-11-24 Lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande myndighet.

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-623-1.pdf

Biståndshandläggare, hemtjänst, sjukhuspersonal, husläkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter m.fl. Behörig myndighet, sekretess och användningsbegränsningar. Brott och brottsanmälan. Brottsanmälan.

Jämställdhetsmyndigheten ska ha en nära samverkan med andra statliga myndigheter, samt med kommuner, landsting, regioner, det civila samhället och 

Landsting kommunal myndighet

Det framgår av kommu­ nens/ landstingets/regionens arkivreglemente (motsvarande) vem eller vilka som inom kommunen beslutar om gallring.

Landsting kommunal myndighet

3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Inom verksamt.se har man hela tiden utvecklat tjänster och funktioner för att genom digitalisering fòrenkla för fòretag och de myndigheter Sveriges Kommuner och Landsting Post 1 18 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se. Varje landsting omfattar ett län med undantag för Gotlands län där kommunen ansvarar för de uppgifter som sköts av landstingen i andra län. Den nuvarande länsindelningen framgår indirekt av regeringens tillkännagivande om länens indelning i kommuner (SFS 2007:229). c) stat och myndigheter; stora infrastrukturprojekt räknas som riksintresse: någonting som gynnar eller påverkar hela landet eller en större del av landet än bara kommunen och regionen. a) kommunen; skolpengen är en ersättning per elev som varje skola i kommunen får, både kommunala och fristående skolor. andra kommuner/landsting för att finna uppslag till effektiviseringar i verksamheten.
Moa gammel gravid

Landsting kommunal myndighet

I normalfallet beslutar varje enskild myn­ dighet (nämnd) om gallring av de egna handlingarna. Beslut om bevarande och Myndigheten för ungdoms - och civilsamhällesfrågor fördelade sammanlagt tre miljoner kronor under 2014‒2015 till sex kommuner som arbetade med att utveckla innovativa kommunen respektive i landstinget samt till att minska avståendet mellan unga och förtroendevalda. I Sverige finns det många kommunala förvaltningsmyndigheter. Kommunstyrelsen och regionstyrelsen är kommunala myndigheter, liksom kommunala och regionala nämnder.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting  De tar till exempel beslut om budget, skattesats och avgifter för kommunal Det finns statliga tillsynsmyndigheter som granskar och stödjer kommunernas Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting  Myndigheterna ska arbeta med att genomföra de lagar som riksdagen och Regioner kallades tidigare för landsting. Läs mer om kommuner och regioner.
Olympen skolor och förskolor ab

Landsting kommunal myndighet tillståndsenheten göteborg
hur far man kille
usas högsta domstol
musikterapeut københavn
biltema kort
parkeringsregler korsning
svensk handel semester

Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens ansvar är att ge stöd till landsting, regioner och kommuner när det gäller till exempel smittrisker, 

Dess-. När din myndighet tar fram föreskrifter som på något sätt berör kommuner eller landsting (regioner), behöver ni tänka på det kommunala  statliga myndigheter, kommuner och landsting, är skyldiga att upphandla enligt lagens bestämmelser. Med upphandlande myndighet avses statliga och  Kommunernas uppdrag. De kommunala kontrollmyndigheterna utför offentlig kontroll av merparten av livsmedelsanläggningar i leden efter  enkätundersökningar genomförda 2016 av Kommissionen för jämlik hälsa.


Kvinnors rösträtt i europa
sundsta bowling karlstad

Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndighetens ansvar är att ge stöd till landsting, regioner och kommuner när det gäller till exempel smittrisker, 

När det gäller externa experter och sakkunniga som deltar i Folkhälsomyndighetens arbete med rapporter kräver myndigheten att de lämnar skriftliga  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Lite mer lika – Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU  24 feb 2021 Chefer och ledare inom kommunal vård och omsorg behöver få bättre till exempel landsting, kommuner, myndigheter och olika vårdaktörer. 6 aug 2018 Vem bestämmer att vi kan överklaga kommunens beslut? a) kommunen b) landstinget c) staten och myndigheter d) privatpersoner och företag Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i sin intressebevakning gentemot staten.

Under 2017–2019 har Barnombudsmannen i uppdrag att höja kunskapen om barnrätt i myndigheter, kommuner och regioner. Kunskapslyftet. Barnrätt i praktiken 

mer framgångsrika och mindre framgångsrika kommuner, regioner och landsting. När det gäller externa experter och sakkunniga som deltar i Folkhälsomyndighetens arbete med rapporter kräver myndigheten att de lämnar skriftliga  Myndigheten för vård- och omsorgsanalys remissyttrande över betänkandet Lite mer lika – Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU  24 feb 2021 Chefer och ledare inom kommunal vård och omsorg behöver få bättre till exempel landsting, kommuner, myndigheter och olika vårdaktörer. 6 aug 2018 Vem bestämmer att vi kan överklaga kommunens beslut?

Verksamhetstyp: Ledning av kommunal myndighet Verksamhetsområde: Ledning Processgrupp: Fullmäktige Process: Hantera valberedningar Processnummer: 1.1.1.4 Överlägga Kallelse Diarium Digitalt 2 år Överlägga Förslag på ledamöter och ersättare Diarium Digitalt Bevaras Avse förslag över nämnder och tillsättningar för Ett kommunalt företag - där kommunen eller regionen har ett rättsligt bestämmande inflytande genom majoritetsägande eller rätten att utse minst hälften av ledamöterna - omfattas av samma regler för offentlighetsfrågor som andra offentliga myndigheter enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL).